Statika

STATIKA:

Všeobecně: statická posouzení a projektování stavebně konstrukční části (statiky) občanských, administrativních i průmyslových staveb.

  • statické výpočty a projektování nosných konstrukcí pozemních staveb dle Eurokódů (betonových, ocelových a dřevěné konstrukcí, založení objektů, opěrné zdi).
  • sanace porušených nosných konstrukcí (domy, kostely, zámky atp.) 
  • Zpracuji statickou část projektové dokumentace pro stavební ohlášení, pro provedení stavby  (vyhl.č. 499/2006 Sb.)
  • Vypracovávám statické posudky.

Jsem držitelem autorizace v oboru statika a dynamika staveb

číslo autorizace: 1301673

Kontaktní informace:

Ing. Petr Chytil

AC BUILD, s.r.o. – statika

Purkyňova 1047/23

Kroměříž 767 01

+420 602 759 099

petr.statik@seznam.cz